Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Cestné váhy ALYA

slúžia na váženie nákladných atomobilov a to buď ako celku alebo vážením jednotlivých náprav automobilu.

 

 1. Automobilové váhy cestné - dodávka a inštalácie váh s kovovým alebo betónovým samonosným mostom 
  - modulová konštrukcia umožnuje prevedenie s dĺžkou vážiaceho mosta 6m, 7m, 12m,15m, resp.18 m s  váživosťou od 30 do 60 ton
  .
  - váhy môžu byť zapustené do úrovne terénu alebo pri pouťití nájazdov sú inštalované nad terén
                    
 2. Nápravové váhy pre statické zisťovanie nápravových zaťažení vozidiel
                          
 3. Hybridizácia mechanických váh ( napr. NAGEMA, METRIPOND, atd... )
  - vložením tenzometrického snímača sily do pôvodného pákového mechanizmu a doplnením váhy o elektronický vážiaci indikátor fy ALYA (typ BF,BL) vznikne metrologicky overiteľná elektronická váha, ktorú je možné dalej rozšíriť o PC zostavu s databázovým spracovaním a vyhodnotením údajov o vážení.