Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Dávkovacie plniace váhy na plnenie veľkoobjemových vakov typu BIG-BAG

  • váhy s automatickou činnosťou ovládané pomocou klávesnice indikátora resp. tlačítkami riadiacej skrine
  • príslušenstvom váhy je nadstavba na zavesenie vaku BIG-BAG
  • materiál je pri vážení plnený priamo do vaku BIG-BAG, zaveseného na ramenách nadstavby a zároveň položený na palete
  • pri špecifických materiáloch môže byť nosič zaťaženia doplnený o vibračný stôl, ktorý zvyšuje efektivitu naplnenia vaku
  • priebeh navažovania je priebežne zobrazovaný na displeji indikátora v pribúdacom režime
  • dávkovanie je podľa druhu a vlastností materiálu zabezpečené cez závitové dopravníky, vibračné podávače, dopravné pásy...
  • vážiace zariadenie má využitie pri balení sypkých materiálov a granulátov najmä v potravinárskom, chemickom a stavebnom priemysle