Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Dávkovacie a riadiace systémy

1. Riadiace systémy výrobných procesov v rozličných odvetviach priemyslu/výroba betónu, výroba kŕmnych zmesí a poľnohospodárskych produktov, mäsospracujúci priemysel, priemyselné spracovanie sklenných vlákien, chemický priemysel ap.