Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Elek. diskontinuálne sčítavacie váhy EDSV ALYA typy PRV a DRV

  • váhy s automatickou činnosťou, bez zásahu obsluhy v samotnom procese váženia
  • štandardná kapacita váh je do 110 ton za 1 hodinu u špeciálnych aplikácií je vážiaca kapacita prispôsobená výkonom dopravných ciest alebo produkčnej linky
  • prísun váženého materiálu do váhy je samospádom alebo cez samostatné dopravné zariadenie vážený materiál je v samotnom cykle váženia automaticky rozdelený na niekoľko dávok veľkosť celkovej navážky je daná súčtom jednotlivých dávok
  • prevedenie jednozásobníkové (PRV) alebo dvojzásobníkové (D-PRV)
  • u váh typu PRV je proces prísunu váženého materiálu prerušovaný jednotlivými vážiacimi cyklami, po naplnení zásobníka je tento automaticky odvážený a vyprázdnený
  • u váh typu D-PRV je proces váženia kontinuálny, po naplnení jedného vážiaceho zásobníka je prívod váženého materiálu klapkou automaticky presmerovaný do druhého zásobníka, počas plnenia ktorého je medzitým prvý zásobník odvážený a vyprázdnený, čím je opäť pripravený k naplneniu a dalšiemu vážiacemu cyklu
  • prepojením váhy s PC je umožnené grafické zobrazenie celého vážiaceho systému na monitore,monitoring, archiváciu, vyhodnotenie a tlač vážnych údajov resp. ich zostáv použitie pri vážení obilnín, šrotu, štrkov,cementu, vápna, granulátov, odpadových drtí a iných sypkých i kvapalných komponentov