Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

ALYA, s.r.o. so sídlom a výrobnou prevádzkou v Poprade pôsobí na trhu od roku 1991 v oblasti priemyselného váženia a riadiacich systémov. Nosný výrobný program je zameraný na výrobu rozličných typov elektronických váh vrátane ich príslušenstva a tvorbu špeciálnych vážiacich systémov podľa špecifikácie zákazníka.

Ďalším ponukovým sortimentom Alye sú dodávky skladových, monitorovacích , kontrolných, riadiacich systémov a softvérovej výbavy pre široké aplikácie v priemyselnom, potravinárskom, poľnohospodárskom i stavebnom sektore hospodárstva. Produkty a autorizované systémy ponuky firmy ALYA sú vyvinuté na základe poznatkov nepretržitého vlastného vývoja firmy, tak aj dlhodobých skúseností z vlastnej výrobnej dielne.

Zameranie firmy je orientované na komplexnú službu klientovi od poradenstva cez predaj, po výrobu, inštaláciu a zabezpečenie servisnej služby všetkých ponúkaných produktov.

Jednotlivé prvky a zariadenia sú modulovo konštruované tak, aby v prípade potreby mohli byť rozšírené o ďalšie funkcie resp. napojené na PC zostavu, na príslušnú informačnú sieť alebo vyšší nadradený systém podniku, čím firma ALYA ponúka moderné, komplexné a flexibilné riešenia odpovedajúce súčasným priemyselným trendom.

Na váhach a vážiacich zariadeniach firmy ALYA sú na meranie hmotnosti používané kvalitné značkové tenzometrické snímače (Vishay, Sensocar), ktorých signál je ďalej spracovaný a vyhodnotený elektronicky. Vážiaci údaj je zobrazený indikátorom vybaveným grafickým displejom a numerickou alebo alfanumerickou klávesnicou.

Podľa jednotlivých druhov aplikácií ponúka ALYA v súčasnej dobe rôzne typy indikátorov s krytím IP 40 alebo IP 54. Konštrukcia a princíp činností vážiacich zariadení firmy ALYA umožňuje ich prevádzku aj v ťažkých prevádzkových podmienkach, pri minimálnych nárokoch na údržbu a obsluhu.

ALYA, s.r.o je členom Únie váharov Sovenskej republiky

Referencie