Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Služby

 

kalibrácie – kalibrácie váh vykonávame kalibrovanými závažiami s následným vystavením kalibračného certifikátu/protokolu. Výsledok kalibrácie informuje o stave meradla v nadväznosti na jeho deklarované parametre

  

zabezpečenie overovania určených meradiel – v súlade s platnou legislatívou ponúkame služby súvisiace s overovaním váh (prvotné alebo následné overenie) – kontrola a príprava váhy na overenie, nastavenie meradla, asistencia pri overení

  

pravidelné kontrolné prehliadky – pomáhajú udržiavať meradlo a jeho časti vo funkčnom stave a pôsobia preventívne proti vzniku nepredvídaných porúch

  

 návrhy riešení/ konzultačná činnosť v oblasti váženia, dávkovania a riadenia výrobných procesov