Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Elektronické viackomponentné dávkovacie váhy ALYA typ VDV

  • váhy s automatickou činnosťou bez zásahu obsluhy v samotnom procese váženia
  • doprava váženého materiálu (zásobník, dopravník, šnekový podávač) do váhy je riadená programovým režimom vážiaceho indikátora alebo PC
  • vážený materiál je v cykle váženia automaticky navážený v stanovených pomeroch hmotností jednotlivých dávok podľa naprogramovaných vážiacích receptúr
  • prepojenie váhy s PC umožňuje grafické zobrazenie celého vážiaceho systému - monitoring, archiváciu, vyhodnotenie a tlač vážnych údajov resp. ich zostáv
  • použitie pri výrobe krmných zmesí, betónu, chemických zmesí, viackomponentných kvapalín, príprava receptúr atd