Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Informačné systémy

1. Kontrolné systémy technologických pracovísk a zariadení (napr. kontrola rozmeru produktu, kontrola hmotnosti produktu...)


2. Monitorovacie a riadiace systémy na sledovanie rôznych fyzikálnych veličín (teploty, otáčky, krútiace momenty , ťahové sily ap.)

3. Skladové a expedičné informačné systémy s využitím technológií na generovanie a čítanie čiarového kódu.