Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

VILKO - multifunkčné vážiace zariadenie (MVZ) pre včelárov

 Váha  VILKO   je vyvinuté pre špecifické potreby včelárov. Je určená na inštaláciu pod tzv. referenčný úľ. Hlavnou úlohou je spracovanie, uloženie a následný prenos aktuálne nameraných údajov zo zariadenia k užívateľovi prostredníctvom GSM spojenia bez toho, aby musel včelár osobne navštíviť objekt alebo včelnicu (vo váhe je vložená telefónna karta vybraného mobilného operátora). Namerané údaje včelár využíva pre zefektívnenie práca včasné zabezpečenie potrebných včelárskych úkonov na včelnici.

  

Komunikácia a ovládanie  

  Komunikácia a nastavenie je možné cez SMS správy. Stav zariadenia sledujete pomocou prijatých SMS správ alebo cez Internet na informačnej web stránke. Základné parametre sa nastavujú pomocou mobilného telefónu cez SMS príkaz.
Súčasťou váhy
 je aj akcelerometer,  ktorý sníma akýkoľvek pohyb zariadenia  a informuje o tom včelára. K dispozícii je jeden vstup (napojenie napr. spínača otvorenia dverí do včelína s okamžitým poslaním varovnej SMS) a jeden beznapäťový výstup na zopnutie akéhokoľvek zariadenia (svetlo, húkačka, fotopasca a p
od.). Dobíjanie akumulátora je možné aj cez solárny panel.

 

 

Vlastnosti vážiaceho zariadenia VILKO

Meranie základné - hmotnosť (váha), teplota, stav akumulátora, akcelerometer (pohyb zariadenia), alarmové stavy
Rozšírené funkcie merania - 
externá teplota a vlhkosť
Ukladanie a spracovanie nameraných veličín v grafickej a tabuľkovej forme dostupnej cez internetový prehliadač.
Prenos nameraných veličín cez SMS alebo Internet.

 Nastaviteľné parametre:

 • nastavenie intervalu merania a ukladania nameraných údajov
 • nastavenia času automatického posielania správ (možnosť nastaviť 8 časov za 24 hod)
 • zadanie tary (hmotnosť úľa - váha pracuje s čistou hmotnosťou)
 • nastavenie podmienok alarmov (ak klesne alebo stúpne hmotnosť/teplota  pod alebo nad nastavenú hranicu automaticky pošle ALARM SMS)
 • aktivácia a deaktivácia alarmov (pri zámernej manipulácii s úľom alebo váhou)
 • nastavenie tel. čísiel pre oblsuhu váhy (5 tel. čísiel)
 • zapnutie/vypnutie web služby (Internet)       


Technické parametre MVZ  VILKO

Max. váživosť                                                200 kg
Presnosť                                                         0,1kg
Rozmer rám/plošina                   48
0 x 430 x 70 mm / 505 x 460 x 75 mm
Krytie                                                              IP 65
Pracovná teplota                                          - 10 až +50°C
Napájacie napätie                                     6V z akumulátora
Kapacita akumulátora                              3-4 mesiace (pri 2 SMS/deň)
Prevedenie:
 MVZ-VILKO 02-N                                celonerezové
 MVZ-VILKO 02                                   oceľ s povrchovou úpravou

Základná zostava: vážiaci rám, elektronika, akumulátor, interný snímač teploty, akcelerometer, GSM modul 
Doplnkové príslušenstvo:
 drevený kryt, ochranný návlek, externý snímač teploty, externý kom
binovaný snímač teploty a vlhkosti, solárna nabíjačka, nabíjačka 230 V            


Hlavné praktické prínosy:

 • stanovenie najvhodnejšieho termínu vytáčania
 • efektívnejšie využitie hlavných znášok (možnosť viacnásobného vytáčania v hlavnej znáške alebo nárazového rozšírenia vnútroúľového priestoru včelstva pre uloženie ďalších medných zásob)
 • využitie znášky pre získanie jednodruhových medov 
 • aktuálna kontrola stavu a vývoja znášky na stanovišti (prírastky/úbytky glycidových zásob včelstva)
 • aktuálne Informácie o stave a vývoji poveternostných podmienok na stanovišti
 • aktuálna kontrola a ochrana objektu resp. včelnice pred odcudzením, vandalizmom alebo poškodením zverou
 • aktuálny monitoring kočovného stanovišťa,  objektívnejšie určovanie výhodnosti stanovišťa, objektívnejšie informácie pri rozhodovaní o zotrvaní alebo o potrebe presunitia včelstiev na výhodnejšie stanovišťe
 • signalizácia vyrojenia (vyrabovania) váženého včelstva
 • kontrola uloženýchglycidových zásob pri zazimovaní včelstiev
 • obmedzenie vyrušovania zimujúcich včelstiev
 • úspora dopravných nákladov
 • zvýšenie efektivity práce a využitia času včelára počas sezóny 

 

Upozornenie:  Pred zakúpením MVZ VILKO overte na mieste predpokladaného umiestnenia  dostupnosť a silu GSM signálu niektorého z operátorov pôsobiacich vo vašej krajine. Najlepšia kontrola je uskutočniť hovor (poslať SMS) mobilným telefónom z miesta predpokladanej inštalácie zariadenia. Pokrytie územia GSM signálom je rozdielne a závislé od prevádzkovateľa siete.

CENNÍK  na stiahnutie