Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Včelárske úľové váhy slúžia na zisťovanie hmotnostných prírastkov a znáškových pomerov v určitom čase na danom stanovišti. Pravidelným sledovaním a vyhodnocovaním hmotnostných údajov sa dajú získať informácie o množstve zásob v priebehu celého roka a tým súčasne kvalifikovane odhadovať silu včelstva , jeho zdravotný stav, spotrebu včelstva pre výživu novej generácie včiel bez nutnosti otvárania včelstiev, ich vyrušovania a stresovania. Informácie tiež slúžia k následnému uskutočnenie nevyhnutných zootechnických zásahov vo včelstvách. Vykonané opatrenia v konečnom súčte vedú k zvýšeniu efektivity práce včelára a výnosov z jeho včelstiev.
Predpokladá sa že údaje z jedného úľa na stanovišti, ktorý je postavený na váhe, možno zovšeobecniť pre ďalšie úle nachádzajúce sa na stanovišti. Pre biotopy do 10 úľov je postačujúci jeden úľ trvalo postavený na váhe. Pre biotopy nad 10 úľov je odporúčané použiť ďalšiu váhu pod iný úľ pre získanie kontrolných upresňujúcich údajov.

ELEKTRONICKÉ VÁHY pre včelárov                                                                                        

        

VILKO - elektronická úľová včelárska váha s GSM modulom       

 

                             

    MELLISA BL - elektronická včelárska váha určená na váženie včelích úľov. 
  STING S - úľová včelárska váha                     

 

MECHANICKÉ VÁHY pre včelárov                                                                                           

včelárska úľová váha MAJA je určená do vonkajšieho prostredia. Jedná sa o celokovovú konštrukciu vybavenú pákovým vážiacim systémom.